PRÁZDNINY V SEDLE - LETNÍ DÉTSKÝ TÁBOR S KOŇMI    

CHATA POD KLETÍ  2020 (29. ročník).

 

pro děti ve věku základní školy, vítány i děti, které se dosud s koňmi neseznámily (seznámíme Vás!), při ježdění zohledněny věk a dovednosti jezdce, začátečníkům vodí koně cvičitel.

 

Program:

Jízda na koních a ponících pod vedením cvičitelů v krásné přírodě CHKO Blanský les, ježdění na lonži a samostatně na jízdárně, vycházky v sedle, cvičení a hry na koních a s koňmi...

Při práci s koňmi ze země se děti budou učit metodu přirozené komunikace člověka a koně.

Péče o koně a poníky, jezdecké soutěže, teorie o koních, prostě život s koňmi, poníky a dalšími zvířátky – krotké minikozičky, miniovečky, ochočené prasátko, pejsek…

Filmy, ukázky a povídání na téma koně a ježdění jsou i součástí večerních programů.  Navíc výlety, koupání, táborový život s táboráky, hrami a poznáváním přírody

Termíny:

-         1.- 11. 7. 2020, 11 dní, 6850 Kč

(poloviční běhy 1.- 6.7. a 6.-11.7.2020, 6 dní, 3850,- Kč)

 

-        11. – 19. 7. 2020, 9 dní, 5650 Kč

           

Tábor se koná na překrásném místě na úbočí hory Kleť v areálu CHATA POD KLETÍ (700 m.n.m.), 20 km od Č. Budějovic a 15 km od Č. Krumlova.

 

Cena zahrnuje: ubytování v chatkách - pokojících pro 2 – 4 děti, profesionální stravování 5x denně, nápoje stále k dispozici, program, zapůjčení koní a jezdeckých potřeb, materiál pro hry a ceny do soutěží, tým lektorů, cvičitelů a táborových vedoucích, zdravotní dozor, pojištění.

 

Tábor je třeba uhradit do konce dubna2020, event. později po dohodě.

         

Informace, dotazy, rezervace míst:

info@podkleti.cz, tel.  724 277 667 (www.podkleti.cz)

 

Přihlášky:       

Přihlášku zašlete, prosím, mailem na adresu: info@podkleti.cz , ev. obyčejnou (nikoli doporučenou) poštou na adresu: Chata pod Kletí, 38203 Krásetín 73.

 

……..…přihláška – zde oddělte ( údaje stačí i vypsat do mailu bez originálního formuláře )………….

 

Jméno dítěte …………………………… Rodné číslo (pro pojištění )……………….…  Tel ………………..

 

Adresa, PSČ ………………………………………………………………………………………………

 

 e- mail( pokud je  uveden, dále veškeré informace  zasíláme elektronicky )…………………………….

 

Přihlašuji se na akci:  .............................................................................  v termínu od:…………………..

 

Potřebuji vystavit fakturu pro zaměstnavatele ( později vyžádané vystavení faktury stojí 50 Kč ):

Pokud ano, název zaměstnavatele a přesné údaje pro vystavení  faktury:

 .....................................................................................................................................................................................

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pořadatelem akce v nezbytném rozsahu dle  zákona o GDPR

 

Datum…………………                                  Podpis rodičů ………………………………